O nama

Sportske organizacije: 21,

Akcije: Sportski savez opštine Titel 20. oktobra 2006. godine obnavlja svoj rad, a od 1. januara 2007. godine kao servis lokalne samouprave preuzima određene nadležnosti oko uspostavljanja matične evidencije sportova, sportista, sportskih objekata, praćenja sportskih aktivnosti i uspostavljanja jasnog sistema finansiranja sa kontrolom korišćenja dobijenih sredstava, kao i pomoći oko adaptacije i opremanja sportskih objekata i terena. 
 
Sa svojih udruženih 26 članica od kojih: dvadeset sportskih klubova, tri škole, jedno Povereništvo sindikata opštine Titel (nosilac rekreativnih aktivnosti) i dva Sportsko ribolovačka društva, realizuje se program u okviru sporta u 11 sportskih grana (fudbal,  rukomet, košarka, šah, karate, biciklizam, veslanje, vazduhoplovni sportovi, atletika, gimnastika i sportsko pecanje).
 
Osnovni cilj Sportskog saveza opštine Titel je ostvarivanje sportskih interesa i stvaranje uslova za bavljenje sportom građana opštine Titel, a prioritetni zadaci Saveza su usmereni na dovođenje sportskih organizacija u zakonske i statutarne okvire,  kao i zalaganje za racionalni sistem takmičenja u svim sportovima, afirmaciju amaterskog sporta i promociju  i poklanjanje više pažnje oblasti  školskog  sporta i rekreacije.

Sportski savez opštine Titel osnovan je 29. marta 1993. godine kao pravni sledbenik Saveza organizacija fizičke kulture Titel (SOFK-e).

Sportski savez opštine Titel 20. oktobra 2006. godine obnavlja svoj rad, a od 1. januara 2007. godine kao servis lokalne samouprave preuzima određene nadležnosti oko uspostavljanja matične evidencije sportova, sportista, sportskih objekata, praćenja sportskih aktivnosti i uspostavljanja jasnog sistema finansiranja sa kontrolom korišćenja dobijenih sredstava, kao i pomoći oko adaptacije i opremanja sportskih objekata i terena. 

Sa svojih udruženih 26 članica od kojih: dvadeset sportskih klubova, tri škole, jedno Povereništvo sindikata opštine Titel (nosilac rekreativnih aktivnosti) i dva Sportsko ribolovačka društva, realizuje se program u okviru sporta u 11 sportskih grana (fudbal, rukomet, košarka, šah, karate, biciklizam, veslanje, vazduhoplovni sportovi, atletika, gimnastika i sportsko pecanje).

Osnovni cilj Sportskog saveza opštine Titel je ostvarivanje sportskih interesa i stvaranje uslova za bavljenje sportom građana opštine Titel, a prioritetni zadaci Saveza su usmereni na dovođenje sportskih organizacija u zakonske i statutarne okvire, kao i zalaganje za racionalni sistem takmičenja u svim sportovima, afirmaciju amaterskog sporta i promociju i poklanjanje više pažnje oblasti školskog sporta i rekreacije.


Predsednik Sportskog saveza opštine Titel je Stevan Ločki. 

Sekretar sportskog saveza opštine Titel je Milutin – Šole Radosavljev. 


UPRAVNI ODBOR:
- DRAGOSLAV MILANOVIĆ - predsednik
- STEVAN LOČKI
- MLADEN TOPIĆ
- SLOBODAN SIMIĆ
- DUŠAN ĐURIĆ


NADZORNI ODBOR:
- VLADIMIR SORO
- STEVAN VIDIĆ
- RADISLAV MURATOVIĆ
Comments